Työllisyyspalvelut tiedottaa: Työttömien työnhakijoiden palveluissa muutoksia 1.8. alkaen

10.8.2017

Pirkanmaalla käynnistyy työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu 1.8.2017. Kymmenen Pirkanmaan kuntaa vastaa 1.8.2017 alkaen oman kuntansa työnhakijoiden työllisyyspalveluista Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) sijaan. Muutos koskee työnhakijoita, jotka ovat oikeutettuja Kelan maksamiin työttömyysetuuksiin (työmarkkinatuki tai peruspäiväraha). Näille asiakkaille lähetetään tiedotepalvelumuutoksesta postitse elokuun alussa.

Kunnat ottavat yhteyttä siirtyviin asiakkaisiin viimeistään 29.9. Palvelumallin muutos ei aiheuta muutoksia työttömyysturvaan!
Asiakkaiden tulee huolehtia, että työnhaku pysyy voimassa ja yhteystiedot ovat ajan tasalla sähköisessä Oma asiointi -palvelussa osoitteessa te-palvelut.fi -> Oma asiointi
Mikäli asiakas on aiemmin sopinut Pirkanmaan TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista ja tehtävistä, hänen tulee hoitaa ne sovitusti määräaikaan mennessä, jotta työttömyysturvaan ei tule katkoksia.
Kangasalan kunta
Yhteispalvelupiste p. 050 467 2345