Kangasalla kokeillaan vielä syksyyn asti palvelualoitteen käyttöä

17.3.2017

Kunnanhallitus päätti 16.6.2016, että Kangasalla otetaan käyttöön palvelualoite kokeiluajaksi 1.10.2016 - 30.9.2017.

Mikä on palvelualoite?

Palvelualoitteella tarkoitetaan kunnan jäsenille annettua mahdollisuutta tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan ja omana työnä tehtävän palvelun tai toiminnan kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta tai kokonaan yksityistämisestä siten, että palvelu voidaan tuottaa laadullisesti paremmin ja halvemmilla kustannuksilla jonkun ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta.

Kuka voi tehdä palvelualoitteen?

Kunnan jäsen
- henkilö, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta on Kangasala tai
- yhteisö, laitos ja säätiö, jonka kotipaikka on Kangasala.

Miten palvelualoite tehdään? 

Palvelualoite tehdään kirjallisesti ja se toimitetaan kunnan kirjaamoon joko sähköisesti kunta@kangasala.fi tai postitse Kangasalan kunta/kirjaamo, PL 50, 36201 Kangasala.