Vanhuspalveluissa alkanut Ikäneuvo-hanke

15.3.2017

Pirkanmaalla on alkanut Ikäneuvo-hanke, jonka tavoitteena on luoda koko maakunnalle yhteinen ikääntyneiden neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli.

Ikäneuvon tarkoituksena on, että ikääntynyt tai hänen omaisensa saisi tarvitseman avun yhdestä paikasta ottamalla yhteyttä joko soittamalla, verkon kautta tai käymällä paikanpäällä. Yhteistä asiakasohjausta ja neuvontaa täydentäisivät asiakkaan lähellä kunnissa tai kaupunginosissa olevat paikalliset palvelut.

Hankkeessa selvitetään myös keinoja, joiden avulla ikäihmisen on mahdollista asua turvallisesti kotona. Sitä varten kerätään kunnista jo käytössä olevia hyviä toimintatapoja, kehitetään niitä ja kokeillaan käytännössä eri kunnissa (mm. omaishoitoperheiden tukimalli).

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Ikäneuvolle rahoituksen.

Lue lisää